Om SMSF

Svenska modellseglarförbundet bildades 1979 för att organisera och utveckla kappsegling med modellbåtar. I samband med årsmötet 2008 ombildades svenska modellseglarförbundet till att inrikta sig helt på klassen Marblehead. Man bytte då namn till SMSF - Svenska MarbleheadSeglarFörbundet. 

SMSF upprättar årligen en tävlingskalender med kappseglingar runt om i Sverige. Kappseglingarna är såväl lokala tävlingar som kvalificeringstävlingar och mästerskap. Förbundet svarar också för båtregistrering, mätbrev och allmänna regler för seglingsverksamheten.


Internationella kontakter

SMSF är en Svensk nationell myndighet under International Sailing Federations - Radio Sailing Division, ISAF-RSD. En av SMSF:s styrelsemedlemmar är vicepresident i ISAF-RSD och medlem i dess tekniska kommitté.

Varje år seglas EM och VM i Marblehead. Resultat från SM / Klassmästerskapet i vår tävlingskalender utgör kvalificering till VM. I nuläget har Sverige två platser.

För den tävlingssugne finns alltså alla möjligheter att ta sig ända till VM och världseliten i sporten.