Byggblogg Kvicken


Här finns möjlighet att följa ett Marbleheadprojekt i bilder!


Vintern 2012 väcktes bygglusten igen då jag fick möjlighet att låna en gjutform av en före detta Marbleheadseglare. 

Christer Rosén från Kvicksund (Västerås) har designat två Marbleheadbåtar under årens lopp. Kvicken och Kvicken 2. Jag fick möjligheten att bygga en utav hans konstruktioner och valde hans första design. Här följer en byggblogg i bilder där jag från grunden bygger ett skrov i formen. 

Jakob Mårtensson SWE 24


Här syns babords halva av formen. Båten byggs i två halvor som lamineras ihop längs botten på skrovet. 

Här är båda halvorna tagna ur formen. 

Jag hade en fena (köl) som jag ville använda. Därav gjorde jag en fenkassett på fenan som jag sedan monterar i båten. 

Här är skrovet sprayspacklat. Det är mycket svårt att få ut precis alla luftbubblor ur laminatet, därav finns lite att spackla. 

Här är skrovet lagt på sin vattenlinje och invägt med lod i stäven och aktern för att fenkassetten ska kunna monteras i skrovet. 

Här är fenkassetten på plats. 

Här har jag monterat acetalröret som rodret skjuts in i. Hjärtstocken går upp genom däcket i en acetal-lagring. 

Även denna båt behöver ett däck.. Det gjorde jag på ett gammalt misslyckat skrov Christer hade liggandes. Sedan plockar jag av det och fintrimmar kanter och laminerar det på skrovet. 

Här är fästet för vinschen monterat 

Här på mittdäcket möts många roliga radier. Det tog en stund att slipa till formen på den nedsänkta brunnen

Här har jag gjort en fläns till radioburken som ska monteras i mittdäcket.  

Lätthål är upptagna i däcket på flertalet ställen. De är bra för eventuella lagningar och för att kunna förstärka fockbomsinfästningen. Fockarna sitter i spåret till höger i bild 

Lackning

Här kopplar jag in skotvinschen tv. och roderservo th.

Dags för lite dragning av skotlinor  

 Upp till bevis! 

På plats i Seglarvik (Sommens Segelsällskaps anläggning) för test 

Slutligen efter en hel del filande blev det klart. Marblehead:en fick namnet "Escape" och blev färdig till efterföljande säsong. Jag är mycket nöjd med resultatet och båten presterar riktigt bra!