Båtregistrering


För att registrera en båt och få ett segelnummer betalar man in registreringsavgiften om 100 SEK till SMSFs plusgirokonto. Nummer som följs av * är valbara nummer. Observera att den gällande listan som används finns hos mät- och registreringsmannen. Denna lista uppdateras efter hand. För att behålla sitt segelnummer krävs löpande medlemskap i SMSF.

Ett mätbrev är giltigt så länge inga ändringar görs!


Marbleheadregistrering

Ägarbyte

Kostnad för Marbleheadregistrering och ägarbyte, 100 kr.

SMSF Plusgiro   307315-2 

glöm ej att märka inbetalningar med namn, segel nr samt vad inbetalningen gäller

Endast medlemmar i SMSF behåller sitt segelnummer.

Båtregister
nummer konstruktion mätbrev  ägare
utfärdat
01


02  
03  
04  
05  
06 Vici 2.0   Stefan Nylund
07

08      
09
10 Scalpel 160510 Roy Gårdenhag
11  
12
 
13 Astra   Anton Blomqvist
14  
15      
16
17
18 Kvicken 2   Robin Stridqvist
19      
20
 
21
22
23
24 Vici 2.0   Jakob Mårtensson
25
26  
27 Vici 2.0 170610 Per Mårtensson
28  
29 Gothic   Göran Eimir
30      
31      
32  
33  
34  
35    
36      
37 Rok
Lennart Gustavsson
38      
39

40
41
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48
49
50
51
52
53 Gotic XP 110814 Bosse Nylund
54      
55 Scalpel   Roy Gårdenhag
56 Lady Jane 110814 Olle Norrman
57
58
59      
60
61      
62
63      
64
65      
66
67      
68      
69
70 Scalpel   Roy Gårdenhag
71 Berlioz 120919 Olle Norrman
72
73      
74 Astra 111010 Anders Nygren
75      
76
 
77
78      
79      
80      
81 Kvicken 2   Göran Eimir
82
83      
84
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91 Monarch 120411 Daniel Nyberg
92      
93 Vici 2.0
Rolf Andersson
94      
95 Vici 2.0
Roland Gustavsson
96
97      
98      
99      
100      
       
110
111
155
157