Aktuellt

 Detta händer i SMSF just nu!

Inbjudan till
Klassmästerskap i Marblehead 2023

 

Arrangör                                      Sommens Segelsällskap i Tranås
Datum                                         12 – 13/8  2023
Plats                                             Sommens Segelsällskaps anläggning Seglarvik i Tranås
Bana                                             Kryss – länsbana med offsetboj vid kryssmärket
Tider lördagen                            Rorsmansmöte 09.45 
                                                      Första start 10.00
                                                      Ingen start efter klockan 15.30
                                                      Ca. klockan 16.00 hålls årsmöte i SMSF. Det sker i ungdomslokalen i SSS
                                                      klubbhus bottenvåning.
                                                      Runt klockan 19 blir det gemensam regattamiddag på restaurang Sjökrogen
                                                      kvällen.
Tider söndagen                          Första start klockan 09.00
                                                      Ingen lunchpaus och ingen start efter klockan 13.00
                                                      Prisutdelning runt klockan 13.30.
Anmälan                                      Via hemsidan eller mejl till Per Mårtensson
                                                      per.swe27@outlook.com             
Startavgift                                    Ingen startavgift
Seglingsföreskrifter                   Kommer att finnas på medlemsdelen av SMSF:s hemsida. En pappersversion
                                                      kommer även att finnas tillgänglig vid registrering.

 

Årsmötet                                     Dagordning finns under medlemsinformation på SMSF:s  hemsida.

 

  Seglingsföreskrifter för Klassmästerskap i Marblehead 2023


1. Regler
Kappseglingen arrangeras i överensstämmelse med de internationella kappseglingsreglerna, Svenska Seglarförbundets föreskrifter och Appendix E, dessa seglingsföreskrifter samt klassregler för Marblehead.

2. Villkor för deltagande
Deltagare behöver inte ha kvalificerat sig via kval.
Tävlande ska vara medlem i klubb ansluten till ett nationellt seglarförbund samt medlem i Svenska Marbleheadseglarförbundet.
Tävlande ska inte ha fått sin ISAF-behörighet upphävd.

3. Information till deltagarna
Information till deltagarna meddelas muntligen vid lördagens rorsmansmöte, vid ett extra rorsmansmöte eller mellan seglingarna.

4. Ändring av seglingsföreskrifter
Ändring av seglingsföreskrifter och tidsprogram anges muntligen på ordinarie rorsmansmöte eller vid behov på extra sammankallat rorsmansmöte.

5. Tidsprogram
Lördag: 9.00 – 9.45 Registrering, mätbrevskontroll
9.50 Rorsmansmöte
10.00 Start av dagens första segling
Lunchuppehåll – tid bestäms på rorsmansmötet
15.00 Ingen start efter denna tidpunkt

                15.30                               Årsmöte i SMSF i SSS klubblokal

Söndag:  9.00 Start av dagens första segling
Inget lunchuppehåll
13.00 Ingen start efter denna tidpunkt
13.30 Gemensam avslutning, prisutdelning

6. Heatindelning
Vid upp till 14 anmälda båtar seglar alla i samma heat. Vid 15 eller fler båtar sker indelning i A- och B-heat. För att regattan skall räknas som klassmästerskap måste minst tre seglingar genomföras.

7. Tävlingsområde
Banorna kommer att ligga utanför Sommens Segelsällskaps hamnanläggning.


8. Bana
Banan är av typen kryss – läns. Den läggas med offsetboj efter kryssrundningen och ett länsmärke.
Banans längd avpassas så att ett heat tar mellan 10 och 15 min att segla.

9. Rundningsmärken
Rundningsmärken utgörs av rosa eller vita bojar. Startlinjens och mållinjens begränsningsmärken utgörs av mindre, rosa bojar.

10. Styrområde
Styrområdet utgörs av, med hänsyn till vindriktningen, lämpliga bryggsektioner. Området meddelas vid rorsmansmötet. 

11. Start
Startförfarandet sker genom nedräkning från startapparat. Varningssignal ges två minuter före start och förberedelsesignal en minut före start.
En båt får inte starta senare än en minut efter startsignalen.

12. Återkallelse
Båt som tjuvstartar återkallas genom anrop av båtnumret.

13. Tidsbegränsning
Maxtid för första båt i mål är 20 minuter. Maxtid för övriga båtar är 7 min efter första båts målgång.

14. Målgång
Vid målgång skall rorsman ropa sitt segelnummer till seglingsledningen.

15. Straff
Straffet för brott mot regel i del 2 är en 360-graderssväng. Seglingsledningen kan höja straffet till en 720-graderssväng. Seglingsledningen meddelar detta vid rorsmansmötet eller vid ett extra inkallat rorsmansmöte.

16. Protester
Protester meddelas muntligen till seglingsledningen, senast en minut efter protesterande båts målgång.
Kallelse till protestförhandling sker muntligen senast tre minuter efter sista båts målgång i heatet.

17. Poängberäkning
Poängberäkning sker enlig det system som tillämpas i Storbritannien. Strykningar sker enligt följande: 4 seglingar – 1 strykning, 8 seglingar – 2 strykningar, 16 seglingar – 3 strykningar, 24 seglingar – 4 strykningar, 32 seglingar - 5 strykningar

18. Resultat
Resultat efter lördagens seglingar meddelas vid kvällens samkväm.

19. Säkerhet
Båt som startar men utgår och båt som inte kommer till start skall meddela seglingsledningen detta.
För undsättande av Marbleheadbåt finns en roddbåt med motor. Seglaren skall själv följa med ut och undsätta sin båt. Flytväst skall bäras.

20. Radiofrekvenser
För de deltagare som inte använder 2,4 GHz radio kontrolleras frekvenserna vid lördagens skepparmöte.

21. Mätning
Mätning kan ske genom stickprovskontroll.
För att prisbedömas bland de första måste giltigt mätbrev visas upp vid registreringen. Mätbrevet skall även kunna visas upp för efterkontroll.

22. Dopning
Tävlande skall efter anmodan ställa sig till förfogande för dopingtest. Det genomförs i förekommande fall enligt RF:s och ISAF:s regler och procedurer.

23. Priser
Nyttopriser delas ut genom lottning.


Medlemsformulär 2023

Glöm ej att betala in medlemsavgiften till SMSF:s plusgirokonto: 307 315-2. Medlemsavgift 300kr/år, ungdom (<18 år) 50kr/år

Jungnerpokalen 2022

Jungnerpokalen, denna traditionsrika segling för radiostyrda båtar, seglades den 17 september. Väderprognosen lovade friska vindar och eventuellt lite regn. I bilen på vägen upp diskuterade vi vilka riggar som kunde bli aktuella och att det skulle bli roligt att segla i vind och vågor. Den önskan kom att besannas!

Sex aktiva seglare dök upp. Anders Nygren från Bergsjö, hemmaseglarna Lasse Andrén, Roland Gustavsson och Lennart Gustavsson samt Per och Jakob Mårtensson från Tranås. Göran Karlsson kom och besökte oss men ville inte sjösätta båten i den hårda sjön/vinden.

Efter lite bekymmer med motorn i banläggarbåten samt draggande märken kunde seglingarna komma igång. C 1 och C 2 – riggar valdes av de flesta. Direkt märktes att Anders, Lasse och Jakob hittat bra trim för vågor och vind. Lasse spikade första seglingen men fick tekniska problem i andra som vanns av Jakob. Anders skuggade hela tiden och vann sedan fjärde seglingen.

Nu ökade vinden och C 3-riggar kom fram. Inte var dag man använder dem! Förstaplatserna togs av Lasse, Anders och Jakob i de följande seglingarna. Lennart fick problem med en rigg som gick av och han seglade broder Rolands båt  i de sista seglingarna.

Efter lunchuppehållet genomfördes de sista seglingarna och det var jämnt i toppen. Det kom lite regn, vinden avtog och högre riggar åkte på igen. Efter lite övning gick riggbytena snabbare och snabbare!

Men hur hade det egentligen gått? Resultaträkning vidtog och det mycket ovanliga inträffade att två seglare, Anders och Jakob, hamnade på samma poäng. Inte nog med det, de hade exakt samma antal ettor, tvåor och tredjeplatser. När detta inträffar säger regelboken att sista seglingen avgör. Den vanns av Jakob före just Anders! Tala om jämna tävlingar!

Så till sist ett tack till Roland som ordnat så att vi fick tillträde till det hus som tidigare varit jolleseglarnas. Det var skönt att kunna gå in och fika i lugn och ro!

Per

 

Inbjudan till
Klassmästerskap i Marblehead 2022

 

Arrangör                                       Sommens Segelsällskap i Tranås
Datum                                          13 – 14/8  2022
Plats                                              Sommens Segelsällskaps anläggning Seglarvik i Tranås
Bana                                             Kryss – länsbana med offsetboj vid kryssmärket
Tider lördagen                            Rorsmansmöte 09.45 
                                                      Första start 10.00
                                                      Ingen start efter klockan 15.30
                                                      Ca. klockan 16.00 hålls årsmöte i SMSF. Det sker i ungdomslokalen i SSS
                                                      klubbhus bottenvåning.
                                                      Runt klockan 19 blir det gemensam regattamiddag på restaurang Sjökrogen
                                                      vid Hätte camping. När du anmäler dig, meddela hur många som skall äta på
                                                      kvällen.
Tider söndagen                          Första start klockan 09.00
                                                      Ingen lunchpaus och ingen start efter klockan 13.00
                                                      Prisutdelning runt klockan 13.30.
Anmälan                                      Via hemsidan eller mejl till Per Mårtensson
                                                      per.swe27@outlook.com             
Startavgift                                    Ingen startavgift
Seglingsföreskrifter                   Kommer att finnas på medlemsdelen av SMSF:s hemsida. En pappersversion
                                                      kommer även att finnas tillgänglig vid registrering.

 

Årsmötet                                     Dagordning finns på medlemsdelen av SMSF:s  hemsida.

 

  Seglingsföreskrifter för Klassmästerskap i Marblehead 2022

 

1 Regler
Kappseglingen arrangeras i överensstämmelse med de internationella kappseglingsreglerna, Svenska Seglarförbundets föreskrifter och Appendix E, dessa seglingsföreskrifter samt klassregler för Marblehead.

2 Villkor för deltagande
Deltagare behöver inte ha kvalificerat sig via kval.
Tävlande ska vara medlem i klubb ansluten till ett nationellt seglarförbund samt medlem i Svenska Marbleheadseglarförbundet.
Tävlande ska inte ha fått sin ISAF-behörighet upphävd.

3 Information till deltagarna
Information till deltagarna meddelas muntligen vid lördagens rorsmansmöte, vid ett extra rorsmansmöte eller mellan seglingarna.

4 Ändring av seglingsföreskrifter
Ändring av seglingsföreskrifter och tidsprogram anges muntligen på ordinarie rorsmansmöte eller vid behov på extra sammankallat rorsmansmöte.

5 Tidsprogram
Lördag:          9.00 – 9.45                         Registrering, mätbrevskontroll
                        9.50                                    Rorsmansmöte
                        10.00                                  Start av dagens första segling
                                                                    Lunchuppehåll – tid bestäms på rorsmansmötet
                        15.30                                  Ingen start efter denna tidpunkt

                        16.00                                  Årsmöte i SMSF i SSS klubblokal

Söndag:          9.00                                    Start av dagens första segling
                                                                    Inget lunchuppehåll
                        13.00                                  Ingen start efter denna tidpunkt
                        13.30                                  Prisutdelning

6 Heatindelning
Vid upp till 14 anmälda båtar seglar alla i samma heat. Vid 15 eller fler båtar sker indelning i A- och B-heat. För att regattan skall räknas som klassmästerskap måste minst tre seglingar genomföras.

7 Tävlingsområde
Banorna kommer att ligga utanför Sommens Segelsällskaps hamnanläggning.

 

8 Bana
Banan är av typen kryss – läns. Den läggas med offsetboj efter kryssrundningen och ett länsmärke.
Banans längd avpassas så att ett heat tar mellan 10 och 15 min att segla.

9 Rundningsmärken
Rundningsmärken utgörs av rosa eller vita bojar. Startlinjens och mållinjens begränsningsmärken utgörs av mindre, rosa bojar.

10 Styrområde
Styrområdet utgörs av, med hänsyn till vindriktningen, lämpliga bryggsektioner. Området meddelas vid rorsmansmötet.

11  Start
Startförfarandet sker genom nedräkning från startapparat. Varningssignal ges två minuter före start och förberedelsesignal en minut före start.
En båt får inte starta senare än en minut efter startsignalen.

12 Återkallelse
Båt som tjuvstartar återkallas genom anrop av båtnumret.

13 Tidsbegränsning
Maxtid för första båt i mål är 20 minuter. Maxtid för övriga båtar är 7 min efter första båts målgång.

14 Målgång
Vid målgång skall rorsman ropa sitt segelnummer till seglingsledningen.

15 Straff
Straffet för brott mot regel i del 2 är en 360-graderssväng. Seglingsledningen kan höja straffet till en 720-graderssväng. Seglingsledningen meddelar detta vid rorsmansmötet eller vid ett extra inkallat rorsmansmöte.

16 Protester
Protester meddelas muntligen till seglingsledningen, senast en minut efter protesterande båts målgång.
Kallelse till protestförhandling sker muntligen senast tre minuter efter sista båts målgång i heatet.

17 Poängberäkning
Poängberäkning sker enlig det system som tillämpas i Storbritannien. Strykningar sker enligt följande: 4 seglingar – 1 strykning, 8 seglingar – 2 strykningar, 16 seglingar – 3 strykningar, 24 seglingar – 4 strykningar, 32 seglingar - 5 strykningar

18 Resultat
Resultat efter lördagens seglingar meddelas vid kvällens samkväm.

19 Säkerhet
Båt som startar men utgår och båt som inte kommer till start skall meddela seglingsledningen detta.
För undsättande av Marbleheadbåt finns en roddbåt med motor. Seglaren skall själv följa med ut och undsätta sin båt. Flytväst skall bäras.

20 Radiofrekvenser
För de deltagare som inte använder 2,4 GHz radio kontrolleras frekvenserna vid lördagens skepparmöte.

21 Mätning
Mätning kan ske genom stickprovskontroll.
För att prisbedömas bland de första måste giltigt mätbrev visas upp vid registreringen. Mätbrevet skall även kunna visas upp för efterkontroll.

22 Dopning
Tävlande skall efter anmodan ställa sig till förfogande för dopingtest. Det genomförs i förekommande fall enligt RF:s och ISAF:s regler och procedurer.

23 Priser
Nyttopriser delas ut genom lottning.

 

Reportage från Hällan 2022

Äntligen dags för årets Marbleheadpremiär! Anders härliga segling ”Hällan” väntade. Efter att ha tillbringat några dagar i Härnösand och Höga kusten kom vi för ovanlighetens skull norrifrån till Bergsjö.
Årets startfält var av olika anledningar decimerat och bestod endast av Anders, Roland och undertecknad. 
Efter lite snack och trimmande kom seglingarna igång. Vinden var till en början svag och växlande och visst kändes det att det var länge sedan! Ganska snabbt var dock känslan tillbaka och marginalerna blev mindre. Hällan bjuder alltid på en Neapelbana med både slörar och en läns, och man konstaterar alltid hur svårt det är att hålla kursen på slörarna.
Det låga vattenståndet gjorde att vi fick sjösätta och ta upp båtarna från aktern på Anders öppna träbåt så det bestämdes att vi skulle segla fem heat innan första paus.
Rolle hade säkert tjuvtränat för han seglade fort och rätt att vann de första tre heaten i överlägsen stil. Hans nya Vici 2.0 var vältrimmad och gick både fort och högt. Det fjärde heatet lyckades undertecknad vinna men i det femte var Rolle först igen.
Efter pausen gick undertecknads båt sönder, både winsch och trumma havererade. Då plockade Anders fram en gammal ”Banan” med tillhörande A-rigg ur förrådet och vi kunde fortsatt vara tre båtar. Efterhand tilltog vinden och nu började Anders få fart på grejorna. Även han tog tre spikar i rad och Rolle fick konkurrens. Bananen var svårseglad på kryssarna med sin A-rigg. Ofta fick jag göra kovändningar för att komma runt men på undanvindarna forsade båten fram. Det var inte ovanligt att närma sig de andra tiotalet meter på en läns.
Vinden var nu stundtals hård och Rolles A-rigg gick av. Han bytte till C1 medan Anders seglade B. Efter tolv heat ville inte Rolles winsch/radio vara med längre och han kunde inte skota in fullt. Då beslutades att årets Hällan var avslutad!
På kvällen bjöds traditionsenlig skepparmiddag på Evas altan. Den kinesiska rätten smakade ypperligt och vi lät oss väl smaka. Jag har flera gånger berättat för Ami, min fru, hur gott det är och nu kunde hon själv konstatera att jag inte överdrivit!
Tack Eva, Anders och Roland!
På söndagen blev det hemfärd med en trasig båt som nu måste repareras till Klassmästerskapen den 13 – 14/8.

Per

Resultat        1.   SWE 95            Roland Gustavsson     14p
                       2.   SWE 74            Anders Nygren            18 p
                       3.   SWE 27/71      Per Mårtensson           22 p 
           

 


Jan Dejmo har avlidit, 72 år gammal.

Graham Bantock har skrivit en nekrolog över honom och hans betydelse för vår sport. Här följer ett urval ur Grahams text.

Vid ett besök i England i slutet av 1970-talet introducerades Jan i radiostyrd segling . Hans intresse för sporten var stort och han blev snart en stark förespråkare för denna speciella form av segling. Han engagerade sig både nationellt och internationellt och blev snart representant i International Model Yacht Racing Union, IMYRU. Jans visioner för sporten och hans många kontakter inom IYRU medverkade till bildandet av the Model Yacht Racing Division inom IYRU, det som kom att kallas MYRD-IYRU. Detta var en föregångare till IRSA som vi idag tillhör.

Under resans gång lade Jan mycket tid på att försöka få de bägge internationella organisationerna för radiostyrda båtar, IMYRU och Naviga, att närma sig varandra. Naviga sysslade ju även med andra båtar än segelbåtar. Arbetet resulterade i ett gemensamt VM för både Marblehead och 10R i Berlin 1988 där både IMYRU och Naviga stod för arrangörsskapet.

På 1980-talet blev Jan ansvarig för den tekniska kommittén inom IMYRU. Det var den perfekta posten för honom att visa sin duglighet och intresse för sådana frågor. Jan initierade en välbehövlig förändring av Marbleheadbåtens klassregler, där t.ex. förbättringar av reglerna för segelmätning gjordes. Jan insåg, ofta före många andra, att förändringar av regler behövde göras. Ibland blev han motarbetad och det kunde ta år innan hans förslag accepterades. Då ställde Jan sig frågan om folks insikt och förståelse skalades ned i samma utsträckning som båtarnas storlek!

Jan brann för att bringa ordning och logik i båtars klassregler. Detta ledde till att han låg bakom skapandet av IOM, den internationella enmetersbåten. I mitten av 80-talet fanns många nationella enmetersbåtar, men Jan, med stöd av Graham Bantock, skrev en internationell regel. Den började tillämpas, men behövde som alla regler förfinas. I detta arbete hade Jan inga problem, varifrån än förslagen till förändringar kom. Han hade en utvecklad förmåga till självkritik, något som hans konstnärliga påbrå antagligen gett honom. Eftersom han skapat IOM-klassen låg den honom varmt om hjärtat och han följde den noga, särskilt under dess första år. 
Jan var med och grundade the International One Meter Owners Association men han höll sig i bakgrunden av Chris Jackson och senare Lester Gilbert. När han såg att klassen fungerade och utvecklades ansåg han sitt uppdrag slutfört och han drog sig tillbaka. Barnet han skapat stod nu på egna ben!

Det var inte bara de tekniska frågorna Jan behärskade. Han arbetade också med kappseglingsreglerna och han anlitades som domare vid flera internationella mästerskap.

På 1990-talet hade Jan många olika uppdrag i IYRU. Han var bland annat ordförande i International Measurers Committee  och medlem i Race Officials Committee. Han var drivande i arbetet bakom Standard Class Rules, vilket bl.a innebar att utrustning kunde köpas separat från olika tillverkare och ändå vara godkända enligt klassreglerna. Detta underlättade mycket för både mätmän, seglingsarrangörer, tillverkare och seglare.

Jan var utbildad arkitekt och arbetade även som designer och konstnär. Han talade inte gärna om sina framgångar i arbetslivet men för Graham har han berättat om en glasvägg han designat i Göteborgs Operahus. I väggen finns namnen på de tusentals donatorer som bidragit till husets uppförande.

För sex år sedan konstaterades att Jan drabbats av cancer. När han genomgått en läkande behandling drabbades hans fru Annika av samma sjukdom och dog en kort tid senare. Detta verkar ha lett till en depression för Jan och den utvecklades senare till demens. Första veckan i februari fick vi beskedet att Jan somnat in. 

Tack för dina insatser, Jan.

 

 

 

Reportage från Hällan

Årets Hällansegling genomfördes i växlande vindar och underbart solsken. Fem seglare hade samlats på den fantastiska seglingsplatsen hemma hos Anders; fastighetsägaren själv med SWE 74, Daniel från Härnösand, SWE 91, Roland från Värmdö med SWE 95 samt Jakob och Per från Tranås med 24:an och 27:an. Som seglingsledare hade Anders engagerat kompisen Lasse, en person som klippt och skuren för uppgiften. Rorsmansmötet började med en varning för myror som ville etablera ett boende på väg till bryggan! Med detta i beaktande kunde vi sedan tryggt passera vid varje sjösättning och upptagning. Banan var, som traditionen bjuder i Bergsjö, en Neapelbana. Det är både roligt och nyttigt att få träna på att slöra ibland! Dagen före seglingen hade Anders och Lasse rensat banan från sjögräs och annan växtlighet. Jättebra! När seglingarna började visade Per att sommarens seglande gjort nytta och han tog flera heatsegrar på raken. Allteftersom dagen fortskred försvann ringrosten från de övriga och konkurrensen hårdnade. Jakob tog flera segrar och Roland och Anders var sin. Vinden spelade oss seglare flera spratt både vad gäller riktning och styrka, men som det brukar vara så jämnar det ut sig under en lång serie seglingar. På lördagskvällen serverade Anders och Eva en utsökt skepparmiddag som vi avnjöt på Evas nybyggda altan. Som vanligt diskuterades dagens seglingar, hur svårt det hade varit, vilka slag och gippar man gjort eller kanske inte borde gjort, samt andra viktiga världshändelser. Söndagen fortsatte med strålande solsken och en till en början något stadigare vind. Daniel hade nu hittat trimmet och tog en heatseger i ett race med besvärliga vindhål/vrid. Anders och Roland tog några andraplatser och Per och Jakob slogs om de flesta heatsegrarna. Ett nytt område med sjögräs hade dykt upp och i en paus ryckte Anders och Lasse ut med gummibåt och lie för att rensa upp. Trots den lite otäcka kombinationen, gummibåt och lie, gick allt väl och banan var nu helt fri från grönska. Seglingarna kunde fortsätta. Vid 14-tiden, efter 30 seglingar var regattan slut. Efter strykningar såg resultatlistan ut som följer:


1.   SWE 27     Per 37 poäng

2.   SWE 24    Jakob 44 poäng

3.   SWE 74    Anders 80 poäng

4.   SWE 95    Roland 85 poäng

5.   SWE 91    Daniel 94 poäng

Rapport från säsongspremiären

Så är då kappseglingspremiären avklarad! Sex tappra seglare, som längtade efter att få börja tampas på kappseglingsbanan igen, mötte upp i ett vårvackert Landskrona. Vinden skulle enligt prognosen komma från SO och ha en styrka på  8 – 10m/s. Detta stämde verkligen!
På startlinjen fanns tre erkänt goda hårdvindsbåtar och tre helt oprövade nybyggen. Scalpel, Monarch och Gothic fungerar alltid väl i hård vind och det gjorde de i den här regattan också. De oprövade båtarna var tre Vici 2.0 som Jakob Mårtensson ritat och där skroven byggts i källaren på Novembergatan i Tranås.
När man byggt en ny båt önskar man prova den i lätta förhållanden först för att kolla att allt fungerar som det ska. Här blev det pang på rödbetan och hårdvind från början!

Dagen började med C1-riggar vilket snart visade sig vara i överkant. Det blev byte till C2 och det gick bättre. De nya båtarna visade sig snabba och Jakob, Rolf och Per turades om att vara först i mål. Lennart, som inte hade något mindre segel än C1, seglade väl och var med framme i täten och högg flera gånger. Roy med Scalpelen och Göran med Gothicen blandade topplaceringar med lite sämre placeringar, ibland på grund av tekniska bekymmer.
Det är svårt att ta upp och lägga i en Marbleheadbåt när vinden ligger på in mot bryggan. Det fick Per erfara. En vindby tog tag i båten som slog emot en stolpe och vips var masten 40 cm kortare – C1 blev C3 på en tiondels sekund!

Som vanligt smakade det bra med kaffe och mackor under lunchuppehållet. Efter lunch hade vindstyrkan ökat något, och ännu lägre riggar kom fram. Det optimala verkade vara en rigg på 120 cm och med dem blev det möjligt att segla mer i och över vattnet än under!
Vid kryssmärket var vinden inte så hård men ju längre ned mot länsmärkena man kom, desto hårdare var vinden. Det var svårt att undvika att båten dök någon gång under en segling.

Göran hade otur och råkade ut för en kollision som höll på att sänka båten. Fenkassetten sprack och helt vattenfylld kunde han precis rädda båten innan den sjönk.
Jakob fick problem med båten och ville inte riskera något och avstod därför de tre sista seglingarna. Per provade en B2 med 100 cm mastlik. Den var i minsta laget vilket visade sig i att han inte riktigt kunde hålla höjden.
Roy plockade fram ett mycket färgglatt, lägre segel och nu gick Scalpelen som ett spjut!

Att fyra båtar höll och höll ut till dagens sista segling får anses som mycket bra under de tuffa förhållanden som rådde. Ett stort grattis till Rolf, som med sin helt nya båt klarade sig allra bäst och tog hem segern! För övriga resultat- titta under fliken resultat.

Per Mårtensson


Klassmästerskap i Marblehead

Helgen den 19 – 20 augusti seglades klassmästerkapen i Marblehead. Det var ett samarrangemang mellan Sommens Segelsällskap, Bosse Nylund och Olle Norrman.
Anders från Bergsjö var den mest långväga av de 11 deltagarna. För första gången på flera år deltog fyra båtar från hemmaklubben; Anton Blomqvist, Robin Stridqvist , Per och Jakob Mårtensson.
Lördagens seglingar genomfördes i västliga, byiga vindar av mycket varierande styrka, precis som det brukar varab i Tranås! Kanske var det lite hemmaplansfördel, för i den första seglingen överraskade SSS-seglarna resten av deltagarna genom att bli etta, tvåa, trea och fyra!
Under dagen utkristalliserade sig en tättrio bestånde av Jakob, Per och Rolf Andersson. Med i toppen var också Anders och Roland. Strax därefter kämpade Robin och Anton väl och gav hela tiden täten en hård match. Längre ner i fältet bytte Göran, Stefan, Bosse och Olle placeringar med varandra i de olika seglingarna. Stefan tog en hedrande andraplats i den tolfte seglingen.
När lördagen summerades efter 16 seglingar ledde Jakob före Per och med Rolf som trea. Vinden, vågorna och vattnet började nu ställa till besvär och både Roland och Anton hade fått radioproblem.

Till söndagen hade vinden vridit mer på sydväst och banan fick läggas utanför vågbrytarbryggan. Här är erkänt svårt att segla med stora och oförutsägbara vrid och vindhål! Mycket riktigt – många frustrerade utrop hördes från seglarna!
Anton hade nu ordnat till radion och seglade starkt. Hans fina svit kröntes med seger i en segling. Robin seglade också väl och hade en serie jämna resultat. I toppen turades Jakob, Rolf och Per om att vara först med Anders skuggande strax efter. Göran seglade bra och avancerade. Tyvärr hade Roland så stora radioproblem att han inte kunde starta alls på söndagen.
Vid 14-tiden avlutades mästerskapet efter 28 genomförda seglingar. Jakob höll undan och blev svensk klassmästare med åtta poäng tillgodo på pappa Per. Trea blev Rolf Andersson med samma totalpoäng som Per men med färre segrar. Anders avslutade med en mycket jämn serie och blev ohotad fyra.
Robin slutade på en stark femteplats och Anton sexa – en bra uppsegling efter lördagens sista plats!
Jakob vann klassmästerskapen för tredje året i rad med sin egna konstruktion Victory.
Grattis!

Seglingsföreskrifter för Klassmästerskap i Marblehead 2017

 

1 Regler
Kappseglingen arrangeras i överensstämmelse med de internationella kappseglingsreglerna, Svenska Seglarförbundets föreskrifter och Appendix E, dessa seglingsföreskrifter samt klassregler för Marblehead.

2 Villkor för deltagande
Deltagare behöver inte ha kvalificerat sig via kval.
Tävlande ska vara medlem i klubb ansluten till ett nationellt seglarförbund.
Tävlande ska inte ha fått sin ISAF-behörighet upphävd.

3 Information till deltagarna
Information till deltagarna meddelas muntligen vid lördagens rorsmansmöte, vid ett extra rorsmansmöte eller mellan seglingarna.

4 Ändring av seglingsföreskrifter
Ändring av seglingsföreskrifter och tidsprogram anges muntligen på ordinarie rorsmansmöte eller vid behov på extra sammankallat rorsmansmöte.

5 Tidsprogram
Lördag:          9.00 – 9.45                          Registrering, betalning av startavgift,
                                                                         mätbrevskontroll
                      9.45                                    Rorsmansmöte
                      10.00                                  Start av dagens första segling
                                                                 Lunchuppehåll – tid bestäms på rorsmansmötet
                      15.30                                  Ingen start efter denna tidpunkt
Söndag:
         10.00                                  Start av dagens första segling
                                                                 Kortare lunchuppehåll
                      14.00                                  Ingen start efter denna tidpunkt
                      14.30                                  Prisutdelning

6 Heatindelning
Vid upp till 14 anmälda båtar seglar alla i samma heat. Vid 15 eller fler båtar sker indelning i A- och B-heat. För att regattan skall räknas som klassmästerskap måste minst tre seglingar genomföras.

7 Tävlingsområde
Banorna kommer att ligga utanför Sommens Segelsällskaps hamnanläggning.

 

8 Bana
Banan är av typen kryss – läns. Den läggas med offsetboj efter kryssrundningen och eventuellt med gate vid länsrundningen. Detta meddelas vid rorsmansmötet.
Banans längd avpassas så att ett heat tar mellan 10 och 15 min att segla.

9 Rundningsmärken
Rundningsmärken utgörs av rosa, vita eller gula bojar. Startlinjens och mållinjens begränsningsmärken utgörs av orange bojar.

10 Styrområde
Styrområdet utgörs av en bryggsektion eller delar av två bryggsektioner. Området markeras med tampar över bryggan. Styrområdet meddelas vid rorsmansmötet.

11  Start
Startförfarandet sker genom nedräkning från startapparat. Varningssignal avges två minuter före start och förberedelsesignal en minut före start.
En båt får inte starta senare än en minut efter startsignalen.

12 Återkallelse
Båt som tjuvstartar återkallas genom anrop av båtnumret.

13 Tidsbegränsning
Maxtid för första båt i mål är 20 minuter. Maxtid för övriga båtar är 7 min efter första båts målgång.

14 Målgång
Vid målgång skall rorsman ropa sitt segelnummer till seglingsledningen.

15 Straff
Straffet för brott mot regel i del 2 eller regel 31 (start och målmärken) är en 360-graderssväng. Seglingsledningen kan höja straffet till en 720-graderssväng. Seglingsledningen meddelar detta vid rorsmansmötet eller vid ett extra inkallat rorsmansmöte.

16 Protester
Protester meddelas muntligen till seglingsledningen, senast en minut efter protesterande båts målgång.
Kallelse till protestförhandling sker muntligen senast tre minuter efter sista båts målgång i heatet.

17 Poängberäkning
Poängberäkning sker enlig det system som tillämpas i Storbritannien. Strykningar sker enligt följande: 4 – 7 seglingar: 1 strykning, 8 – 15 seglingar: 2 strykningar, 16 – 23 seglingar: 3 strykningar, 24 – 31 seglingar: 4 strykningar, 32 – 39 seglingar: 5 strykningar, 40 - : 6 strykningar

18 Resultat
Resultat efter lördagens seglingar meddelas vid kvällens samkväm.

19 Säkerhet
Båt som startar men utgår och båt som inte kommer till start skall meddela seglingsledningen detta.
För undsättande av Marbleheadbåt finns en roddbåt med motor. Seglaren skall själv följa med ut och undsätta sin båt.

20 Radiofrekvenser
För de deltagare som inte använder 2,4 GHz radio kontrolleras frekvenserna vid lördagens skepparmöte.

21 Mätning
Mätning kan ske genom stickprovskontroll.
För att prisbedömas bland de första måste giltigt mätbrev visas upp vid registreringen. Mätbrevet skall även kunna visas upp för efterkontroll.

22 Dopning
Tävlande skall efter anmodan ställa sig till förfogande för dopingtest. Det genomförs i förekommande fall enligt RF:s och ISAF:s regler och procedurer.

23 Priser
De tre först placerade erhåller Klassmästerskapspriser. Övriga deltagare erhåller nyttopriser.

 

Inbjudan till
Klassmästerskap i Marblehead 2017

 

Arrangör                                       Sommens Segelsällskap i Tranås
Datum
                                          19 – 20/8  2017
Plats 
                                             Sommens Segelsällskaps anläggning Seglarvik i Tranås
Bana 
                                            Kryss – länsbana
Tider lördagen
                           Rorsmansmöte 09.45 
                                                      Första start 10.00
                                                      Ingen start efter klockan 15.30
                                                      Ca. klockan 16.00 hålls årsmöte i SMSF. Det sker i ungdomslokalen i SSS
                                                      klubbhus bottenvåning.
                                                      18.30 blir det gemensam regattamiddag på restaurang Sjökrogen vid
                                                      Hätte camping.
Tider söndagen
                         Första start klockan 10.00
                                                      Ingen start efter klockan 14.00
                                                      Prisutdelning  runt klockan 14.30.
Anmälan
                                     Via hemsidan eller mejl till Per Mårtensson
                                                      per.swe27@outlook.com             
Startavgift                                   200 kr  betalas vid registrering, antingen på fredagskvällen klockan 19 -20
                                                      eller på lördagsmorgonen klockan 09.00 – 09.45
Seglingsföreskrifter
                   Kommer att finnas på medlemsdelen av SMSF:s hemsida. En pappersversion
                                                      kommer även att finnas tillgänglig vid registrering.

 

Årsmötet                                     Dagordning och verksamhetsberättelse finns på medlemsdelen av SMSF:s
                                                      hemsida.

 

20170708

Brittiska mästerskapen 2017

I år har britterna fått två svenska båtar på startlinjen i sitt nationella mästerskap! Rolf SWE 93 och Per SWE 27 finns med bland de 49 startande båtarna. Tävlingen startade i fredags och håller på till och med söndag. Konkurrensen är benhård!

Här följer lite bilduppdateringar från tävlingen som hålls i bassängen i Fleetwood. Mer info och resultatlista finns på följande länk.
20170112

Nytt för i år är medlemsformuläret att fylla i på fliken "Bli Medlem". Formuläret är till för både nya och gamla medlemmar och skickas in tillsammans med inbetalning av medlemsavgiften till SMSF:s plusgiro. Detta för att vi snabbare ska kunna serva medlemmar med inloggningsuppgifter till medlemssidan, samt att ha ett uppdaterat mailregister till medlemmarna.

Reportage från Klassmästerskapen i Tranås 


8 förväntansfulla seglare möttes på lördagsmorgonen för att tävla i 2016-års klassmästerskap. Tyvärr hade ett par deltagare blivit sjuka men seglare från Västergötland, Skåne, Motala, Onsala och Tranås fanns representerade.   
Vinden var sydvästlig med tillhörande byar och vindhål och seglarna valde A-riggarna. På startlinjen fanns bl.a. Mats Thuresson från Motala som seglade en Enigma, SWE 113. Det var tävlingspremiär för Mats och han skötte sig med den äran. En ny båt var också Pers SWE 27, en Vici konstruerad av Jakob Mårtensson. 
Under lördagen seglades 17 heat och efter dagen var Jakob i ledningen med 5 poäng före Rolf och Per var 14 poäng efter Rolf. Bland övriga bra placeringar kan nämnas att Jerker i SWE 21 tog både en andra- och en tredjeplats, Bosse i SWE 6 knep en andra och Olle och Göran varsin trea. 
Till lunch fanns grillad korv som avnjöts tillsammans med storbåtsseglarna i SSS som just kommit iland efter sin första segling. Efter seglingarna hölls traditionsenligt årsmöte i SMSF. 
På kvällen var det regattamiddag på restaurang Sjökrogen. 

På söndagen hade vinden vridit något mer åt NO och ökade allteftersom i styrka. Nu valdes B-riggar och Rolf seglade mycket bra och kom ifatt Jakob resultatmässigt. Jerker upprepade sina fina placeringar från lördagen och Göran och Olle placerade sig ofta runt tredje/fjärde/ femteplats. Mats hade nu blivit varm i kläderna och tog två fjärdeplatser. Bra gjort! 
Totalt seglades 31 heat under två dagar och så många seglingar sliter på materialet. Mot slutet av söndagen havererade Bosses båt och Mats fick problem med skoten. De fick alltså ingen chans att konkurrera om bättre placeringar. 
I toppen var det mycket hårt med Rolf och Jakob på samma poäng vid lunchuppehållet. De sista seglingarna skulle bli avgörande!  
Nu minskade vinden något och det blev byte till A-riggar igen. En händelse som delvis blev avgörande för utgången av tävlingen skedde i det 27:e heatet. Då fick Rolf fick en rejäl dykning med tillhörande ”kullerbytta” vilket gjorde att han tappade sin tätplacering och slutade fyra i det heatet. Jakob seglade bättre med A-riggen och kunde till slut bärga segern i klassmästerskapen. Grattis! 


Inbjudan till
Klassmästerskap i Marblehead 2016

 

Arrangör                                         Sommens Segelsällskap i Tranås
Datum                                            6 – 7/8  2016
Plats                                              Sommens Segelsällskaps anläggning Seglarvik i Tranås
Bana                                              Kryss – länsbana
Tider lördagen                                Rorsmansmöte 09.45 
                                                      Första start 10.00
                                                      Ingen start efter klockan 15.30
                                                      Runt klockan 13 bjuder SSS på något grillat till lunch.
                                                      Ca. klockan 16.00 hålls årsmöte i SMSF. Det sker i ungdomslokalen i SSS
                                                      klubbhus bottenvåning.
                                                      18.30 blir det gemensam regattamiddag på restaurang Sjökrogen vid 
                                                      Hätte camping.


Tider söndagen                              Första start klockan 10.00
                                                     Ingen start efter klockan 14.00
                                                     Prisutdelning  runt klockan 14.30.
Anmälan                                        Via hemsidan, mejl eller telefon till Per Mårtensson
                                                      per.swe27@outlook.com             070-682 07 50
Startavgift                                     200 kr  betalas vid registrering, antingen på fredagskvällen klockan 19 -20
                                                     eller på lördagsmorgonen klockan 09.00 – 09.45
Seglingsföreskrifter                       Kommer att finnas på medlemsdelen av SMSF:s hemsida. En pappersversion
                                                     kommer även att finnas tillgänglig vid registrering.

 

Årsmötet                                       Dagordning och verksamhetsberättelse finns på medlemsdelen av SMSF:s
                                                     hemsida.

 


Seglingsföreskrifter för Klassmästerskap i Marblehead 2016

 

1 Regler
Kappseglingen arrangeras i överensstämmelse med de internationella kappseglingsreglerna, Svenska Seglarförbundets föreskrifter och Appendix E, dessa seglingsföreskrifter samt klassregler för Marblehead.

2 Villkor för deltagande
Deltagare behöver inte ha kvalificerat sig via kval.
Tävlande ska vara medlem i klubb ansluten till ett nationellt seglarförbund.
Tävlande ska inte ha fått sin ISAF-behörighet upphävd.

3 Information till deltagarna
Information till deltagarna meddelas muntligen vid lördagens rorsmansmöte, vid ett extra rorsmansmöte eller mellan seglingarna.

4 Ändring av seglingsföreskrifter
Ändring av seglingsföreskrifter och tidsprogram anges muntligen på ordinarie rorsmansmöte eller vid behov på extra sammankallat rorsmansmöte.

5 Tidsprogram
Fredag:          19.00 – 20.00                       Anmälan, betalning av startavgift
Lördag:          9.00 – 9.45                         Anmälan, betalning av startavgift, mätbrevskontroll
                    9.45                                   Rorsmansmöte
                   10.00                                  Start av dagens första segling
                                                            Lunchuppehåll – tid bestäms på rorsmansmötet
                   15.30                                   Ingen start efter denna tidpunkt
Söndag:        10.00                                  Start av dagens första segling
                                                            Kortare lunchuppehåll
                   14.00                                  Ingen start efter denna tidpunkt
                   14.30                                  Prisutdelning

6 Heatindelning
Vid upp till 14 anmälda båtar seglar alla i samma heat. Vid 15 eller fler båtar sker indelning i A- och B-heat. För att regattan skall räknas som klassmästerskap måste minst tre seglingar genomföras.

7 Tävlingsområde
Banorna kommer att ligga utanför Sommens Segelsällskaps hamnanläggning.

 

8 Bana
Banan är av typen kryss – läns. Den läggs med offsetboj efter kryssrundningen och eventuellt med gate vid länsrundningen. Detta meddelas vid rorsmansmötet.
Banans längd avpassas så att ett heat tar mellan 10 och 15 min att segla.

9 Rundningsmärken
Rundningsmärken utgörs av vita eller gula bojar. Startlinjens och mållinjens begränsningsmärken utgörs av orange bojar.

10 Styrområde
Styrområdet utgörs av en bryggsektion eller delar av två bryggsektioner. Området markeras med tampar över bryggan. Styrområdet meddelas vid rorsmansmötet.

11  Start
Startförfarandet sker genom nedräkning från startapparat. Varningssignal avges två minuter före start och förberedelsesignal en minut före start.
En båt får inte starta senare än en minut efter startsignalen.

12 Återkallelse
Båt som tjuvstartar återkallas genom anrop av båtnumret.

13 Tidsbegränsning
Maxtid för första båt i mål är 20 minuter. Maxtid för övriga båtar är 7 min efter första båts målgång.

14 Målgång
Vid målgång skall rorsman ropa sitt segelnummer till seglingsledningen.

15 Straff
Straffet för brott mot regel i del 2 eller regel 31 (start och målmärken) är en 360-graderssväng. Seglingsledningen kan höja straffet till en 720-graderssväng. Seglingsledningen meddelar detta vid rorsmansmötet eller vid ett extra inkallat rorsmansmöte.

16 Protester
Protester meddelas muntligen till seglingsledningen, senast en minut efter protesterande båts målgång.
Kallelse till protestförhandling sker muntligen senast tre minuter efter sista båts målgång i heatet.

17 Poängberäkning
Poängberäkning sker enligt M-racesystemet.

18 Resultat
Resultat efter lördagens seglingar meddelas vid kvällens samkväm.

 

19 Säkerhet
Båt som startar men utgår och båt som inte kommer till start skall meddela seglingsledningen detta.
För undsättande av Marbleheadbåt finns en roddbåt med motor. Seglaren skall själv följa med ut och undsätta sin båt.

20 Radiofrekvenser
För de deltagare som inte använder 2,4 GHz radio kontrolleras frekvenserna vid lördagens skepparmöte.

21 Mätning
Mätning kan ske genom stickprovskontroll.
För att erhålla pris måste giltigt mätbrev visas upp vid registreringen. Mätbrevet skall även kunna visas upp för efterkontroll.

22 Dopning
Tävlande skall efter anmodan ställa sig till förfogande för dopingtest. Det genomförs i förekommande fall enligt RF:s och ISAF:s regler och procedurer.

23 Priser
De tre först placerade erhåller Klassmästerskapspriser. Övriga deltagare erhåller nyttopriser.

 

160419 

Reportage från Tingsrydsseglingen

På lördagsmorgonen samlades sex förväntansfulla Marbleheadseglare på campingplatsen vid sjön Tiken i Tingsryd. Det visade sig snart att ett smärre problem dykt upp – en av förutsättningarna för segling saknades, nämligen tillräckligt med vatten! Kommunen hade lovat lägga i bryggorna till badplatsen men det hade inte blivit gjort. Längs stranden var det för grunt för att sjösätta, så vad göra? Olle och Göran rodde iväg och efter en stund hade de funnit en alternativ seglingsplats lite längre bort. Där gick det att sjösätta och ta upp, om vi utnyttjade följebåten som låg förtöjd utanför bryggan, till detta. Stor lättnad, seglingar kunde genomföras! Någon av de skojfriska deltagarna döpte direkt tävlingen till Bottenskrapet vilket dock enligt vederbörande inte syftade på deltagarna!

Lördagens seglingar började med A-rigg men så småningom ökade vinden och det fick bli B och C. Som brukligt är i insjöar spelade vinden oss seglare många spratt och vriden var otaliga. Jakobs nya båt visade sig återigen snabb och han skuggades av pappa Per och Rolf. På kvällen avnjöts en god middag på campingens restaurang. Efter maten studerades söndagens väderprognos som talade om hårda, byiga vindar och lite regn. Vi tröstade oss med att SMHI haft fel förr.

Tyvärr var prognosen rätt den här gången. Det var inte helt lätt att få bojarna att ligga stilla i den tidvis hårda vinden. Flera seglare valde att börja dagen med C2-riggen. Så småningom kom det lite regn och då avtog vinden något. Olle seglade bra och vann ett heat. Jerker, som börjat dagen med B-rigg, tappade kickskruven och tvingades rigga ned. Sedan gjorde han några riktigt bra starter och Göran ledde en segling tills kryssmärket slet sig och konkurrenterna fick närmare till rundningen! Rolf seglade starkt efter lunch och närmade sig Jakob som dock lyckades hålla undan i resultatlistan.

Vi vill tacka Olle och Göran som trots svåra förhållanden kämpade på och lade fina banor till våra seglingar. Det som från lördagsmorgonen såg ut som om vi inte skulle kunna segla alls slutade med 27 spännande heat. Fantastiskt tycker

Per, SWE 27

160207 

Nu finns en flik med klassrelaterade prylar att beställa. Sortimentet kan komma att ändras efter hand men i nuläget erbjuds dekaler och våra handdukar med emblem. Efter lagd beställning får man inom kort ett mail med aktuellt belopp att betala in till smsf:s plusgirokonto. Märk inbetalningen med ditt namn. Alla priser i butiken är inklusive frakt. Kika gärna och välkommen med din beställning! / Styrelsen

160123 

Ny hemsidedesign inför 2016. Inga stora förändringar vad gäller sidorna utan enbart temat. En till byggblogg tillagd under byggbloggar. Förhoppningsvis kommer förändringen inte bli till det sämre. Som vanligt efterlyser jag bilder och annat användbart till hemsidan för att kunna hålla liv i den. Mvh Jakob

151025 


En dejlig og hyggelig dag i samvær med gode sejlkammerater.
Dagen begyndte overskyet ( molnit ) med 0,1 sek/m. Og en temperatur på 9°C. Men hurtigt kom der lidt mere vind ca 1 sek/m, ( max på dagen var ca 2 sek/m og 11°C ) , så det var ingen tvivl, det var A riggen som skulle bruges.

Vindretningen var den "rigtige" SW Det vil sige, at vi kunne bruge hele havnen's ( kanalen's ) længde til et rigtig godt og langt kryds. Svag udgående strøm, blade fra træer, samt en MASSE søgræs gjorde, at taktikken gik mere på at undgå blade og søgræs, end at vende rigtigt på vindspringene ;-)
En stor tak til Olle Bengtsson og ikke mindst hans hustru, som fik dagen's sejladser afviklet på bedste vis.
 

De bedste sejlerhilsner

Michael Schwarz

150921 

Reportage från Motvridet12 seglare från Härnösand i norr till Landskrona i söder hade mött upp för att ge sig i kast med Sommens svårseglade vatten. Det kom att visa sig att tävlingen skulle leva upp till sitt namn.
På lördagen möttes seglarna av en byig västlig vind på mellan 0 och 6 m/s. Kryssmärket och pliktbojen fick läggas in mot land och det medför alltid besvärliga förhållanden. Det gällde att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle!
För den oinvigde kan det vara svårt att förstå tjusningen i det vi håller på med när man kan höra sådana här uttryck på bryggan:
- Vad det snurrar!
- Jag låg först men nu är jag sist……
- Var fick han vind ifrån?
- Måste du alltid vara i vägen för mig?
- Protest!!
Vatten är ju en förutsättning för segling, men det skall helst vara utanför båten. Detta fick Magnus Engström med SWE 58 erfara. En genomblöt mottagare gjorde att han tvingades ge upp redan efter första seglingen. Allt eftersom seglingarna genomfördes utkristalliserade sig en toppkvintett: SWE 93, SWE 91, SWE 74, SWE 27 och SWE 24. De turades om att vinna lördagens seglingar.
SWE 18, Robin Stridqvist och Göran Eimir med SWE 29 gjorde många bra resultat under dagen. Far och son Nylund hade också många täta dueller.
På lördagskvällen avnjöts en regattamiddag på Restaurang Sjökrogen alldeles intill seglingsplatsen. Både stämningen och maten var god!
Inför söndagens seglingar hade tre båtar en god chans att vinna regattan; SWE 24, SWE 27 och SWE 93. På söndagsmorgonen låg dock dimman som en fuktig filt över sjön och vinden var som bortblåst! Framåt tiotiden kom en svag ostlig bris och i den kunde sju seglingar genomföras. Mestadels var vinden mycket svag men ganska stadig i riktning. Nu gällde det att ha bra trim för lättvind och vara försiktig med roderrörelser och skotning!
Jerker Svanvik i SWE 21 hade skörat sin A-rigg och tvingades därför använda B-riggen i den lätta vinden – besvärligt! SWE 93, Rolf Andersson, började dagen starkt med tre raka segrar.
SWE 71, Olle Norrman med fältets enda Berlioz, tog några fina placeringar.
När tävlingen avslutades vid 13.30-tiden hade totalt 26 heat seglats. Vinnare blev hemmaseglaren Per Mårtensson, SWE27, med Rolf Andersson, SWE 93, på andra plats och SWE 24, Jakob Mårtensson, på tredje.
Motvridet var årets näst sista regatta och efter prisutdelning och fotografering skiljdes seglarna åt med förhoppningen om att ses igen i Åhus i oktober.

Per Mårtensson150904 

Reportage från Klassmästerskapen på Värmdö

På lördagsmorgonen möttes seglarna av strålande väder men nästan ingen vind. Seglingsledningen beslöt skjuta upp seglingarna och i väntan på vind hölls SMSF:s årsmöte.
Vid elvatiden kom en svag vind från land och banan kunde läggas. Nu visade det sig att en av seglarna, inga namn, hade fått med sig alla grejor till båten men inte skrovet! Som väl var fanns en reservbåt i bagaget, en Banan, och den fick nu riggas på och seglas.

När seglingarna började visade det sig att vindhål och sjögräs blev två faktorer att räkna med. Vinden kom och gick, ofta på ett oförutsägbart sätt, och det flöt omkring mycket intressanta vegetabilier i vattnet, somliga flera meter långa. En Marbleheadbåt är inte snabb med en två meters svans runt fenan!
Som seglare tycker man ju alltid att man är mest drabbad men som vanligt brukar det jämna ut sig efter två dagars seglingar. Efter 28 heat hade vi alla fått vår beskärda del av vindhål och sjögräs.

Redan tidigt under lördagen visade det sig att Jakobs nya konstruktion, Victory, SWE 24, hade god fart och höjd i den lätta vinden. Rolf, SWE 93, och Per, SWE 27, kämpade på och tog några heatsegrar var. Daniel, SWE91, hade modifierat sin bulb och hade god fart i båten. Han seglade väl och tog en seger under lördagen.
Att vara arrangör och samtidigt koncentrera sig och segla bra är alltid svårt. Roland gjorde det med den äran och även han korsade mållinjen först i en segling. Göran tog ett par placeringar topp tre med sin Gothic.
Glädjande att rapportera är att SWE 82 hittat en ny ägare i Max Tollqvist. Han seglade jättebra och presterade bättre och bättre ju längre regattan led. Kul!

Lördagens resultat var även resultatet i Jungnerpokalen och vid summeringen efter 15 seglingar visade det sig att Jakob vunnit före Rolf och Per.
På kvällen väntade regattamiddag i Församlingsgården alldeles intill seglingsplatsen. Roland, hans hustru och Anders bjöd in till en fantastisk fest! Mycket gott och vällagat kött, rotfrukter, såser och sallader serverades och vi satt ute och åt i den underbara kvällen. Platsen är fantastiskt vacker med fjärden nedanför och passerade Finlandsbåtar och kryssningsfartyg i fonden! Som vanligt diskuterades slag, gippar, rundningar, dålig höjd samt andra väsentligheter, under middagen. Vi passade även på att skicka en hälsning till kassör Anton som gift sig under dagen.

Till söndagen hade vinden vänt och nu blåste den mer utifrån. Banan justerades och seglingarna under dagen gynnades av lite mera vind. Dock gällde A-rigg hela tiden. Tendensen från lördagen höll i sig. Jakob och Rolf seglade bäst och de tampades om segern i de flesta heaten. Daniel, Roland och Per tog var sin seger. Max båt, Scalpel, trivs bättre i lite mer vind och nu var han väl framme flera gånger.
Vid 14-tiden avslutades seglingarna och Jakob stod som Klassmästare med Rolf på andra och Per på tredje plats. Segraren tackade arrangörerna för en väl genomförd tävling. Trötta och med en kraftigt påbättrad solbränna vände så Marbleheadseglarna hemåt igen!

/ Per SWE 27