Båtregistrering


För att registrera en båt och få ett segelnummer betalar man in registreringsavgiften om 100 SEK till SMSFs plusgirokonto. Nummer som följs av * är valbara nummer. Observera att den gällande listan som används finns hos mät- och registreringsmannen. Denna lista uppdateras efter hand.

Ett mätbrev är giltigt så länge inga ändringar görs!


Marbleheadregistrering

Ägarbyte

Kostnad för Marbleheadregistrering och ägarbyte, 100 kr.

SMSF Plusgiro   307315-2 

glöm ej att märka inbetalningar med namn, segel nr samt vad inbetalningen gäller

Båtregister
nummer konstruktion mätbrev  ägare
utfärdat
01 Berlioz 121114 Orla Petersen
02 Berlioz   Tommy Adolfsson
03 Astra   Lars Lindqvist
04 Paradox   Lars Andrén
05 Berlioz   Rune Lindqvist
06 Gothic XP   Bo Nylund
07 Scalpel 130227 Jerker Svanvik
08      
09 Starkers 3 130320 Gunnar André
10 Scalpel 160510 Roy Gårdenhag
11 Monarch   Lars Bäckström
12 Berlioz   Jalle Nyberg
13 Astra   Anton Blomqvist
14 Rok   Roger Sköld
15      
16 Berlioz 110306 Nils Olov Fransson
17 Gothic XP 170630 Göran Karlsson
18 Kvicken 2   Robin Stridqvist
19      
20 Berlioz   Rickard Söderkvist
21 Astra 120618 Jerker Svanvik
22 Berlioz 110712 Lars-Erik Lindgren
23 Monarch   Rolf Tunheden
24 Vici   Jakob Mårtensson
25 Astra 100924 Magnus Engström
26 Enigma   Lars Andrén
27 Vici 170610 Per Mårtensson
28 Scalpel   Horst Grun
29 Gothic   Göran Eimir
30      
31      
32 Lady Jane GT   Bo Meuller
33 Berlioz   Mikael Sjögren
34 Astra   Stefan Carlsson
35     Kjell-Åke Elofsson
36      
37 Kvicken 2 120411 Ulf Blanck
38      
39 Berlioz   Bengt Sundnér
40 Berlioz   Lars Bagge
41 Lady Jane GT   Richard Söderkvist
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48 Scalpel 110814 Patrik Bengtsson
49 Scalpel 110814 Richard Bengtsson
50 Scalpel 120411 Sundsvalls MBK
51 Berlioz 110306 Torbjörn Fransson
52 Scalpel 110612 Örjan Bäckman
53 Monarch 110814 Stefan Nylund
54      
55 Scalpel   Roy Gårdenhag
56 Lady Jane 110814 Olle Norrman
57 Monarch   Arne Lindberg
58 Astra   Magnus Engström
59      
60 Monarch   Torbjörn Fransson
61      
62 B 01   Lennart Back
63      
64 Astra   Kjell-Åke Elofsson
65      
66 Berlioz   Fredrik Carlén
67      
68      
69 Scalpel 110814 Jesper Stensson
70 Scalpel   Roy Gårdenhag
71 Berlioz 120919 Olle Norrman
72 Monarch   Lennart Persson
73      
74 Astra 111010 Anders Nygren
75      
76 Scalpel   Olle Bengtsson
77 Berlioz   Lasse Ström
78      
79      
80      
81 Kvicken 2   Göran Eimir
82 Berlioz 120411 Ulf Blanck
83      
84 Ninja   Karl-Åke Hallström
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91 Monarch 120411 Daniel Nyberg
92      
93 Gothic XP 130321 Rolf Andersson
94      
95 Rok 100808 Roland Gustavsson
96 Paradox   Kent Schram
97      
98      
99      
100      
       
110 Berlioz   Pelle Sjögren
111 Kvicken 2   Janne Mårtensson
155 M 2000   Lars Lundberg
157 Monarch   Orla Petersen